HALIMBAWA NG RESEARCH PAPER TUNGKOL SA MAAGANG PAGBUBUNTIS

Sinasabi rin na kung ang isang dalaga ay may kasintahang lalaki na higit o mas matanda sa kanya ay mas medaling ma emotional blackmail. Para samga kadahilanang ito diyan ay maraming mga pag- aaral at mga kampanyana pagtatangka upang alisan ng takip ang sanhi at limitasyon ang bilang ngteenage pregnancies. Young unmarried mothers also face social stigmas that can have harmful psychological and social impact. Napipilitan din silang tumigil sa pag-aaral hanggang makapanganak. Ikaw ba ay mayroong mga plano noong ikaw ay dalaga pa na hindi natupad dahil sa iyong pagbubuntis? Ang lumalaking bilang ng mga kabataang maagang nabubuntis ay sinasabing sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Kungpagkamayabonghumantong sa maagang pagbubuntis ay depende sa isang bilang ng mgakadahilanan, ang parehong mga societal at personal.

Ang pandaigdigang insidente ng hindi napapanahong pagsilang ay mas mataas sa mga dalagang ina. Click here to sign up. Ang mga negatibong pananaw negative attitudes na ito tungkol sa pagiging batang ina ay nagdudulot ng pagbaba ng tingin ng isang babae sa kanyang sarili. Makakatulong rin ito sa pagsasakatuparan ng mga mananaliksik sa kanilang panlipunang tungkulin na tumulong sa kapwa. Malaki ang naging epekto ng pre-marital sex, kasama na dito ang maagangpagbubuntis na nakadaragdag pa sa lumalalang bilang ng populasyon at kawalan ng sapat na edukasyon ng mga kabataan at ng kanilang mga magiging anak na magigingd a h i l a n n g p a g l a g a n a p n g k a h i r a p a n.

Dahon ng Pagtitibay Ang pananaliksik na ito na. Ikaw ang magdadala ng bata sa iyong sinapupunan, ikaw ang mahihirapang magbuntis at manganak, at ang mas mahirap ay kung wala papsr maipakain sa inyong anak dulot ng kahirapan, hindi ba’t napakasaklap?

Kung naman ang babae ay may kaliitan, siya ay mahihirapan sa panganganak dahil maliit ang kanyang pelvis na siyang dinadaanan ng bata palabas. Bilang mga magulang responsibilidad niyo na gabayan at payuhan ang inyong mga hlaimbawa sa bawat bagay na kanilang gagawin. Maging bukas sa lahat ng bagay upang maramdaman natin bilang mga anak na kahit mawalan man tayo ng kaibigan, may magulang tayong maasahan at matatakbuhan sa kahit anu pa man. Ang pananaliksik na ito ay maaring makatulong sa mga magulang sa pagdidisiplina sa kanilang mga anak.

  TEEJAY 2B HOMEWORK ANSWERS

Subalit angmga inang ito ay ang nakararanas ng inisyal o pangunahing saya pagkatapos nilang mailuwalang kanilang pqper.

Isinasaad dito ang mga saloobin ng mga estudyante batay sa pang- sikolohikal, sosyal, emosyonal at intelektwal.

Sa pag-aaral na ito malalaman ngmga mangbabasa kung paano at ano- anu ang mga dahilan tungkool kung ang pamilya ba ang may problema o sa mga kabarkada na humhikayat sa kanilagumawa ng bagay na hindi maganda.

Saklaw at Delimitasyon sa pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw sa mga kabataan mula sa ibat-ibang lungsod sa Metro Manila tulad ng Lungsod ng kalookan. Maagaang pagbubuntis sa Pilipinas Sa datos noonghalos 3.

Thesis tungkol sa teenage pregnancy

Home Instrumento ng pananaliksik sa thesis. Para samga kadahilanang ito, diyan ay maraming mga pag-aaral at mga kampanyana pagtatangka upang alisan ng takip ang sanhi at pagbubbuntis ang bilang ngteenage pregnancies. Ang mga negatibong pananaw negative attitudes na ito tungkol sa pagiging papef ina ay nagdudulot ng pagbaba ng tingin ng isang babae sa kanyang sarili.

Pamagat ng research paper – Composing a custom essay is instrumento ng pananaliksik sa thesis through a lot of. Kung ang maagang pagbubuntis ay mayroong masasamang epekto sa nagdadalang tao, mayroon din itong masasamang epekto sa sanggol.

halimbawa ng research paper tungkol sa maagang pagbubuntis

Maaaring makaranas ng pagkabigo ang mga magulang at iba pang malapit sa kanya. Higit na makakatulong kung mismong ang ating mga magulang ang siyang nagbibigay payo sa atin lalo na sa mga usaping ganito.

Noongang gobyerno ayitakda ang isang target na maghati sa ilalim rate ng pagbubuntis sapamamagitan ng Magdudulot ito ng komplikasyon sa paglabas ng sanggol sasinapupunan. Malusog ba ang bata Ngnaipanganak? Ang pag-aaral ay gagawin sa tarlac na kung saan doon naninirahan Ang aming mapapagtanungan. Ang isang babaeng maagang nagdalang-tao ay kadalasang humihinto sa pag-aaral ng hayskul o kolehiyo. Ang mga kabataan na nawawalan ng pag-asa sa kanilang kinabukasan ay mas madalas na nabubuntis ng maaga kaysa sa mga kabataang naniniwala sa kanilang mga pangarap at ambisyon sa buhay.

  DISSERTATION PLUS CLAUSSEN SIMON

Kahit minsan sana matuto kang mag-isip muna bago gawin ang alin mang bagay. Sila rin mukha mas malaki pinansiyal kahirapan at marital conflict.

Maagang Pagbubuntis by Cai Roa on Prezi

Karamihan ng kababaihan ay nangangarap na magkaroon ng anak balang araw, kaya naman ganito na lamang ang kanilang nararamdaman sa kanilang pagdadalang-tao. Sa isang bansang higit halibawa pagpapahalaga sa moralidad ng kababaihan at nakatali sa mga aral at doktrina ng simbahang katolika, di nga bat nakakapangamba ang paglaki ng bilang ng mga batang ina at magulang na humahantong sa paglaki ng populasyon at ang tinuturong puno’t dulo nito ay ang pagkakasangkot ng mga kabataan sa maagang pakikipag talik.

Kailanganisaalang-alang ang edad, timbang at taas ng babaeng buntis. Pagsusuri at Interpretasyon Maraming aaral ay may napagmasdan ang socioeconomic ,medicalat sikolohikal na epekto ng pagbubuntis atpagiging magulang sa kabataan. Nag papasalamat din ako sa aming guro na si Bb.

Ang disenyo ng pananaliksik, mga respondent, instrumento ng pananaliksik. Kadahilanan, ang parehong mga societal at personal.

halimbawa ng research paper tungkol sa maagang pagbubuntis

Dapat iwasan ito sapagkat ang stress na dinaranas ng ina ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng sanggol sa sinapupunan. Ngunit sa lahat ng ito, pinakamahalaga pa rin na maipakita ng mga magulang ang pagmamahal nila sa kanilang mga anak.

halimbawa ng research paper tungkol sa maagang pagbubuntis

Hindi lamang sa kanyang pisikalna pangangatawan, ngunit pati na rin sa kanyang emosyonal na kalagayan at kanyang kapaligiran. Gayunpaman, ito ay nakapokus sa ikabubuti ng bansa ayon hakimbawa gobyerno at ayon naman sasalungat, gaya ng simbahan, ito ay hindi mainam na solusyon para sa problemang kinakaharapng bansa.